Quần áo Quần áo nữ Đầm chấm bi
0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
Sản phẩm cùng gian hàng
500.000 VND/đôi
650.000 VND/
650.000 VND/đôi
650.000 VND/đôi
500.000 VND/đôi
650.000 VND/đôi
ĐẦM CHẤM BI
2.500.000 VND cái
24/8/2014
Gian hàng: NINA Premium Designer
Gian hàng số: 690 | 08 3 5201579
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
2.500.000 VNĐ
Cập nhật 24/8/2014
Còn hàng NINA Premium Designer

Xem địa chỉ
Bình luận về Đầm chấm bi
200.000VND/cái
150.000 VND/cái
1.250.000 VND/cái
2.250.000 VND/đầm
2.400.000 VND/đầm
2.500.000 VND/đầm
2.200.000 VND/đầm
2.800.000 VND/đầm
2.250.000 VND/đầm
2.450.000 VND/đầm
2.550.000 VND/đầm
2.800.000 VND/bộ
2.650.000 VND/cái
2.250.000 VND/đầm
2.550.000 VND/đầm
350.000 VND/Quần
290.000 VND/Quần
350.000 VND/Quần
290.000 VND/Quần
290.000 VND/Quần
280.000 VND/Quần